Et nytt samarbeid innen robotisering

Comrod kjøpte Sørskår Mekaniske Verksted (SMV) i 2019 for å sikre lokal kompetanse og styrke satsningen på robotisering av produksjonen. Nå kommer også Westcontrol inn med kompetanse og eierandel i SMV.

En av de nye robotene hos Sørskår Mekaniske Verksted. Fra venstre: Ole Gunnar Fjelde, Leif Petter Skaar, Arvid Nag, Øyvind Sørskår og Torbjørn Fjelde. Alle bilder: © Pål Christensen/Aftenbladet

Avtalen innebærer at Westcontrol, en mangeårig samarbeidspartner med Comrod, vil overføre sin automatiseringsavdeling til SMV. Dette vil gjøre det mulig for både mekanikere, automatikere og ingeniører å jobbe tett sammen for skape et slagkraftig selskap innen automasjon og robotisering.

“Robotisering vil være helt avgjørende for å være konkurransedyktig i et høykostland som Norge. Dette gjelder for oss i Comrod og for resten av produksjonsbasert norsk industri, sier daglig leder i Comrod Communication AS, Ole Gunnar Fjelde, som også er daglig leder i SMV.

Den høyteknologiske investeringen som for tiden foregår i det 3.000 kvm store nybygget på Comrod forventes å ha en total investeringsramme på cirka 85 millioner kroner. 25 millioner kroner av dette skal brukes til nye maskiner og nytt utstyr.

Som en del av denne satsingen inngår et tett samarbeid med Strand VGS om opplæring av elever med spesialisering i robotisering. Årlig vil 15 elever fra skolen få sin opplæring i nybygget i tett kontakt med fagmiljøene i SMV.

“Det at vi nå har så mye lokal kompetanse innen automasjon og robotisering, betyr at vi virkelig kan være i forkant på dette feltet. Det er viktig for Comrods satsing på robotisering, men også for at SMV skal kunne tilby robotiseringsløsninger til andre deler av industrien i Norge, sier Fjelde.

Etter sammenslåingen vil Sørskår Mekaniske Verksted eies 67,3% av Comrod Communications AS, 22,4% av Sørskår Holding AS og 10,3% av Westcontrol.

Om SMV

SMV er totalleverandør innen mekanisk bearbeiding og produksjon av komplette maskiner, maskindeler og utstyr til offshore-, subseaindustri, havbruksindustri og landbasert industri. Produktene består hovedsakelig av aluminium, plast og syrefast stål. Vi har styrket vår kompetanse innen automasjon og robotisering ved at Westcontrol kom inn som medeier og overførte sin automasjonsavdeling til oss. I oktober flytter vi inn i et 3000 kvm stort nybygg hos vårt moderselskap Comrod, på Tau.

# # #

Om COMROD

Comrods hovedkontor ligger på Tau, hvor vi har tre datterselskaper og fabrikk. Vi har også datterselskap i Ungarn, Frankrike, Sverige og USA. Konsernet har omlag 300 årsverk og omsetningen var på NOK 564 mill. i 2019. Comrod-gruppen utvikler og produserer antenner, master og strømforsyninger for sivile og militære kunder. Vi satser også på produksjon og fundamentering av el-master for distribusjon/regionalnettet.

# # #